Hankkeen aikana syntyneitä opiskelijatarinoita


Alla olevat opiskelijatarinat kertovat hankkeen mukana syntyneistä yksilöllisistä työvaltaisista opintopoluista. Tarinat kertovat, miten työvaltaisuus on edistänyt opiskelijoiden opiskelua ja jopa työllistymistä, mutta samalla ne osoittavat, miten vaikeaa on ollut siirtyä opintojen aikana oppisopimusopiskelijaksi.


Kolmannen vuoden opiskelija - Ammatillinen perustutkinto-opiskelija oppisopimukseen


Ammatillista perustutkintoa suorittava kolmannen vuoden opiskelija on tällä hetkellä työsuhteessa kunnallisessa nuorisotoimessa. Hän tekee iltaisin työsuhteessa nuorisotiloilla 10-15 viikkotuntia, ja tämän lisäksi hän on jo parin viikon ajan on ollut työssäoppimassa samalla työnantajalla päivisin.

Opiskelijalla on vielä suorittamatta noin 25 osaamispistettä ammatillisia tutkinnon osia, jotka on ehdotettu suoritettavaksi opintojen lopuksi neljän kuukauden oppisopimuksen ajalla. Työnantaja olisi valmis harkitsemaan viikkotuntimäärän kasvattamista vähintään 25 tuntiin ja lisäämään työtehtäviä kahteen uuteen työpisteeseen.
Siirtyminen oppisopimukseen on opiskelijalle hieman hankalaa ja epäilyttävää jo pelkästään opintojen ollessa jo näin loppuvaiheessa. Hän tuntee epävarmuutta asiasta.

Merkittävä seikka on myös opintotuen menettäminen siirtymisessä oppisopimukseen. Opiskelijan tulot olisivat suurin piirtein yhtä suuret oppisopimuksessa palkan noususta huolimatta kuin ammatillisen perustutkinnon suorittamisessa työssäoppimalla. Lisäksi siirtyminen oppisopimukseen vaatisi uudelleen järjestelyjä sosiaalisten tukien suhteen.
Myös siirtyminen toiseen opiskelumuotoon aiheuttaa opiskelijalle päänvaivaa. Asian selvittely ja informaation omaksuminen vie energiaa ja aiheuttaa turhaa epäselvyyttä opintojen suhteen. Lisäksi mahdolliset opintojen ohjaajien vaihtuminen on huonoa asia.

Keskusteltuaan ohjaavan opettajan ja työnantajan kanssa opiskelija päättää jatkaa opinnot loppuun alkuperäisen suunnitelman mukaan työssäoppien.


Kolmannen vuoden opiskelija - Ammatillinen perustutkinto-opiskelija oppisopimukseen


Opiskelija tehnyt syksystä 2015 noin 17,5 tuntia viikossa kunnallisessa nuorisotoimessa nuorisotiloilla nuoriso-ohjaajan työtehtäviä. Työssäoppimisen tarve ajallisesti 12 viikkoa ja työtehtäviä tarjolla toistaiseksi määräaikaisessa työsuhteessa. Nuorisotoimen esimies ei pysty takaamaan oppisopimuksen edellyttämää työsuhdetta. Opiskelija jatkaa normaalia työssäoppimista osittain työsuhteessa ja osittain ilman työsuhdetta.


Kolmannen vuoden opiskelija - Ammatillinen perustutkinto-opiskelija oppisopimukseen


Opiskelija vaihtaa toisesta oppilaitoksesta opintojen loppuvaiheessa (jäljellä noin 40 osp). Opiskelijalle on paras vaihtoehto suorittaa loppuopinnot kokonaan työpaikalla, ammatilliset ja muutama osaamispiste yhteisiä tutkinnon osia. Opiskelija saa noin kolmeksi kuukaudeksi työssäoppimispaikan, mutta hän olisi sopinut hyvin myös oppisopimukseen. Julkisen sektorin työpaikalla ei ole resurssia ottaa oppisopimusopiskelijaa.

Kolmannen vuoden opiskelija - Ammatillinen perustutkinto-opiskelija oppisopimukseen


Opiskelija suorittaa useamman tutkinnon osan opintojensa lopuksi kunnallisessa nuorisopalvelussa. Kunnassa ei ole mahdollisuutta muuttaa työssäoppimista oppisopimusmuotoiseksi, vaikka opiskelija tekee satunnaisia tuntitöitä. Työvaltaisen oppimisen ja osa-aikaisen työsuhteen ansiosta opiskelija sitouttaa itsensä työpaikkaan ja työllistyy heti valmistuttuaan kokopäiväiseksi.


Kolmannen vuoden opiskelija - Ammatillinen perustutkinto-opiskelija työvaltaiseen oppimiseenOpiskelija on aloittanut opintonsa 2011. Opiskelijan kohdalla päädyttiin työvaltaiseen oppimisjaksoon hänen tekemänsä menetelmävalinnan vuoksi. Opiskelija sai itsenäisen työssäoppimisen paketin, jota täydensi työpaikalla suoritettu käytännön oppiminen


Opintonsa keskeyttänyt opiskelija - Ammatillinen perustutkinto-opiskelija oppisopimukseen/näyttötutkintoon


Opiskelija keskeytti opinnot muutama vuosi sitten ja on nyt valmistumassa lähihoitajaksi. Opiskelija haluaisi jatkaa NUVA-opinnot loppuun, koska ne tukevat ammatillisesti toisiaan. Opiskelija on töissä nuoriso- ja vapaa-ajanohjausalan työpaikassa, mutta hallintotehtävissä. Työpaikka ei pysty tarjoamaan oppimisympäristöä puuttuvien tutkinnon osien suorittamiseen. Oppisopimusta ei saada järjestymään muutoinkaan.

Opintonsa keskeyttänyt opiskelija - Ammatillinen perustutkinto-opiskelija oppisopimukseen/näyttötutkintoon


Opiskelija keskeytti opinnot muutama vuosi sitten, ja on tehnyt nyt muun alan töitä. Opiskelija haluaisi jatkaa NUVA-opinnot loppuun. Opiskelija haki NUVA-alan oppisopimuspaikkaa pääkaupunkiseudulta. Opiskelija oli ehtinyt muuttaa jo pois paikkakunnalta ja siirtynyt koko päivä työhön kun sai tarjouksen mahdollisesta oppisopimuksesta. Opiskelija ei halunnut palata takaisin.


Oppisopimusopiskelijat (ryhmä) perustutkinnon kanssa

Ryhmälle oppisopimusopiskelijoita räätälöitiin ohjauksen menetelmät tutkinnon osan valmistava koulutus tehtäväksi yhdessä perustutkinto-opiskelijoiden kanssa. Perusteluita: nuoret oppisopimusopiskelijat pääsivät opiskelemaan ikäistensä kanssa ja voitiin räätälöidä opiskelijoille ohjaustilanteita, jotka poikkesivat heidän omassa työssään tekemästä ohjauksesta. Palaute oppisopimusopiskelijoilta oli positiivista, tunsivat olevansa omiensa parissa. Kokemus aikuisopiskelijoiden ryhmässä opiskelusta on ollut toisinaan kokeilussa mukana olleesta ryhmästä haastavaa.


Toisen vuoden opiskelija - Ammatillinen perustutkinto-opiskelija oppisopimukseen


Opiskelijalla lukiotausta ja pystyy valmistumaan kahdessa vuodessa. Opiskelija toivoo jo opintojen varhaisessa vaiheessa siirtyvänsä työvaltaiseen oppimiseen. Hän sijoituu yksityiselle sektorille pitkäaikaiseen (noin 6 kk) työssäoppimiseen. Opintojen suunnittelussa tuodaan esille mahdollisuus m+n malliin (6kk työssäoppimista ja 4 kk oppisopimusta) opiskelijan työpaikkaan työllistymisen edistämiseksi. Työpaikka ilmoittaa jo varhaisessa vaiheessa, ettei pysty oppisopimuskoulutukseen. Opiskelija vaihtaa työssäoppimispaikkaa 6 kuukauden jälkeen.


Toisen vuoden opiskelija - Ammatillinen perustutkinto-opiskelija oppisopimukseen (Hankkeen malliopintopolku)


Opiskelijalla on lukiotausta ja pystyy valmistumaan siten kahdessa vuodessa. Opiskelija toivoo jo opintojen varhaisessa vaiheessa siirtyvänsä työvaltaiseen oppimiseen. Hän aloittaa työvaltaisen oppimisen jo ensimmäisen vuoden syksyllä. Opiskelija tekee samalla vapaaehtoistyötä ja työllistyy sitä kautta työntekijäksi alalle sopivaan työpaikkaan. Opiskelijalle henkilökohtaistetaan työvaltainen opintopolku, jossa hän siirtyy opintojen viimeiseksi neljäksi kuukaudeksi määräaikaiseen työsuhteeseen, jolle ajalle solmitaan myös oppisopimus. Koulutuksenjärjestäjän näkökulmasta koulutuksen rahoitusmuoto ei muutu ja opiskelija suorittaa tutkinnon osat ammattiosaamisen näyttöjen avulla. Hän valmistuu 1,5 vuodessa. Valmistumisen jälkeen opiskelija pyrkii jatkamaan opintojaan ammattikorkeakoulussa.


Toisen vuoden opiskelijaryhmä


Aloitettu tarjota opiskelijoille aktiivista oppisopimuspaikan hakemista kesätöistä tai työssäoppimispaikoilta. Kaksi mahdollista ja potentiaalista mahdollisuutta oppisopimuskoulutukseen. Tarina jatkuu.


X vuoden opiskelija - Ammatillinen perustutkinto-opiskelija työvaltaiseen oppimiseen ja työllistymiseen


Opiskelija aloittanut opinnot oppilaitoksessa jo kahdeksan vuotta sitten ja keskeyttänyt opinnot välillä. Opiskelija on suorittanut usean ryhmän mukana puuttuvia opintoja, mutta hitaasti. Opiskelija suorittaa työvaltaisesti kolme puuttuvaa tutkinnon osaa samassa työssäoppimispaikassa saman työpaikka-ohjaajan kanssa. Työpaikkaohjaaja kiittelee mahdollisuutta saavuttaa opiskelijan sitoutumista opintoihin ja huomattava ammatillinen kasvu pitkäaikaisen työssäoppimisen aikana. Oppisopimus ei ollut mahdollinen työnantajan puolesta. Opiskelijalla on vielä pieni määrä puuttuvia opintoja suorittamatta. Tällä hetkellä työssäoppimispaikka on luvannut työllistää opiskelijan, jos hän valmistuu pikaisesti. Hankkeen lopussa opiskelija tekee viimeisiä puuttuvia suorituksia ja valmistuu aivan lähiaikoina.TopHOPSopso hankkeessa ajateltujen oppisopimusopiskelijoiden polkuja - opettajan näkökulmaa eräästä ryhmästä

Hankkeessa tuettiin valittuja oppisopimusopiskelijoita – osaa ryhmänä osaa erikseen. Valitut opiskelijat tarvitsevat tukea oppisopimukseen ja työssä tapahtuvaan oppimiseen erilaisten syiden takia.

Opiskelijoita oli kaikkiaan alun perin 9 kpl ja vuonna 2016 lisää tuli 2 opiskelijaa. Näistä osalle on järjestetty omia tutkintotilaisuuskoulutuksia, opiskelijoiden työpaikoilla on käyty seuraamassa työtä, oltu laajasti yhteydessä eri ammattilaisiin, jotka tukevat ko. opiskelijoiden opintojen sujuvuutta. Yhden opiskelijan ohjaama ryhmä on myös ollut vierailulla ja perustutkinto-opiskelijoiden ohjaamana opistolla samalla kun yhteistyökumppaneille oli luonto- ja elämystoiminnan menetelmää opiskeleva ryhmä tehnyt omaa ohjelmaa.

Osalla opiskelijoista opinnot etenevät, ennakkotehtävät tulee tehtyä ja läsnäolo opinnoissa onnistuu. Osalla opiskelijoista tuesta huolimatta on päädytty oppisopimuksen keskeytykseen tai lopettamiseen. Syynä ovat mm. elämän hallinnan vaikeudet.

Opettajan näkökulmasta työelämässä tapahtuvan oppimisen ymmärtämiseen ja sanottamiseen tarvittaisi enemmän malleja siihen, miten opettaja voisi olla mukana työelämässä tutkinnon asiantuntijana tukemassa opiskelijaa sekä työpaikkaohjaajaa. Erityisesti niiden opiskelijoiden kohdalla, joille koulumuotoinen oppiminen on haastavaa ja oman osaamisen sanottaminen on vaikeaa. Myös osaamisen esille tuomiseen tarvitsisi erilaisten menetelmien osaamista ja aikaa niiden keinojen ohjaukseen työelämässä.