TOPHOPS-OPSO- hanke / Kanneljärven Opisto / Toukokuu 2015- Joulukuu 2016


Aina löytyy polku
Aina löytyy polku

Oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistelmä joustavana oppimispolkuna.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseen sekä työn ja koulutuksen joustavaan yhdistämiseen.
okm.jpg

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jari Suomalainen
044 357 8145
jari.suomalainen@kannelopisto.fi
Kanneljärven Opisto, Lohja
www.kannelopisto.fi